Platforma Opakowaniowa

2015-02 Logo Platformy._1.jpg

 Ta platforma jest najprężniej działającą platformą w naszym Klastrze. Jej moderatorem z ramienia sekcji naukowej jest Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Klaster "Zielona Chemia" wspólnie z Centrum prowadzi obecnie 5 projektów unijnych realizowanych w ramach inicjatywy CORNET. Są to:

SubWEX - Woda  w  stanie  podkrytycznym  jako  „zielony”  rozpuszczalnik  stosowany  do  ekstrakcji roślin

SmartFlowerPack - Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu opakowaniowego na bazie bio-materiałów przeznaczonego do pakowania kwiatów (rozwiązanie B2B)

FreshCOAT -  Zastosowanie funkcjonalnych jadalnych powłok do wydłużenia okresu trwałości świeżych produktów spożywczych

ExtruMIBI - Otrzymywanie i zastosowanie termostabilnych, naturalnych środków mikrobiologicznych

ProgRESS - Opracowanie organicznej barierowej powłoki na bazie PHA wyprodukowanego z produktów ubocznych produkcji papieru do zastosowania w papierowych i tekturowych opakowaniach

 

Platforma oferuje swoim członkom:

Współpraca międzynarodowa z firmami – szkolenia i doradztwo
Specjalistyczne szkolenia dla firm Klastra z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych
Wspólne misje gospodarcze i spotkania bilateralne typu B2B z firmami w Polsce i Europie
Szeroka współpraca naukowa z CBiIMO ZUT w Szczecinie – możliwość badań specjalistycznych
Współpraca międzynarodowa z firmami w ramach realizowanych międzynarodowych projektów badawczych  (5 projektów w ramach inicjatywy CORNET z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie) – partnerzy projektów: Holandia, Niemcy i Belgia – (obecnie realizowane 5  projektów o akronimach: SubWex, SmartFlowerPack, FreshCoat, ExtruMIBI, ProgRESS) - (kreowanie nowej marki  produktu)
Wizyty studyjne w firmach Klastra – promocja poszczególnych firm oraz ich działalności produkcyjnej
Wspólne wyjazdy i promocja podczas krajowych i międzynarodowych wystaw i targów branżowych

 


Zapraszamy do współpracy firmy związane z materiałami opakowaniowymi oraz instytucje chcące nawiązać współpracę badawczą z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie.

 


 Zapraszamy Państwa do przyłączenia się do tej platformy!