Aktualności

Rozpoczęło się II Forum Ekologiczne w Kołobrzegu -16-18 września 2015

 forum_ekologiczne_logo_20151.JPG

Polska Fundacja Ekologiczna ma zaszczyt zaprosić na II Międzynarodowe Forum Ekologiczne, które odbędzie się
w dniach 16-18 września 2015 roku w Kołobrzegu w hotelu AQUARIUS SPA*****.

 

Pierwsza edycja Forum, która odbyła się w roku ubiegłym, odniosła duży sukces merytoryczny i organizacyjny oraz potwierdziła zapotrzebowanie na kolejne tego typu wydarzenia. Wierzymy, że druga edycja, w której planowany jest udział 700 osób, podobnie jak w roku ubiegłym, będzie możliwa dzięki obecności i integracji szerokiego grona uczestników tj. przedstawicieli rządu, samorządu, świata biznesu, nauki oraz środowisk związanych z ekologią.

 

Partnerem merytorycznym Forum, podobnie jak w poprzednim roku jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Forum ukierunkowane jest przede wszystkim na szeroki zakres problematyki zrównoważonego rozwoju. Zakres merytoryczny będzie obejmował w szczególności tematykę związaną z energią odnawialną, gospodarką odpadami, gospodarką wodną oraz ochroną przyrody. W trakcie trzech dni obrad Forum, odbędzie się 15 paneli tematycznych, w których głos w dyskusji zabierze około 60 prelegentów. W drugiej edycji Forum dodatkowo zorganizowane zostaną tematyczne spotkania ThinkTank, do udziału w których zostaną zaproszeni przedstawiciele ministerstw oraz urzędów centralnych. Kluczowe miejsce dedykujemy także możliwościom finansowania inwestycji organizując warsztaty ukierunkowane na praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań prośrodowiskowych i możliwości ich sfinansowania. Podobnie jak w roku ubiegłym, zaprezentowany zostanie system finansowania ekologii w Polsce dzięki udziałowi Narodowego oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Środowiska oraz instytucji finansujących system ekologii w Polsce.