Konferencja

 logoCHEMIKA.JPG

 

 KONFERENCJA

 

Zapoznamy uczestników z najnowszymi zagadnieniami BHP i wytycznymi wynikającymi z wprowadzenia na terenie krajów Unii Europejskiej procedur REACH: nowe wymogi unijne wymuszają na wszystkich podmiotach związanych z obrotem substancjami chemicznymi stosowanie procedur i norm, które mogą spowodować duże zmiany kooperacyjne.  Przeprowadzimy szkolenia z w/w zagadnień z udziałem wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy.

„Nowe wyzwania BHP i REACH w branży chemicznej”

Tematyka:
•    europejskie strategie BHP
•    innowacyjne rozwiązania w zakresie BHP
•    BHP w przedsiębiorstwach z punktu widzenia pracodawcy
•    realizacja prewencji w zakresie BHP poprzez ZUS
•    międzynarodowa wymiana dobrych praktyk (Europart, Eurochem)
•    postępy i problemy w implantacji Rozporządzenia REACH
•    rola i obowiązki Dalszych Użytkowników w REACH
•    instytucje kontrolujące wdrożenie REACH w Polsce i za granicą
•    prezentacja działalności Polskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle”, Forum Liderów przy CIOP PIB oraz Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia” jako regionalnej platformy kooperacji firm chemicznych oraz reprezentanta zbiorowych interesów branżowych

Program konferencji >> poniżej  

Odbiorcy:
•    Przedsiębiorcy z branży chemicznej
•    Pracownicy naukowi
•    Instytucje publiczne
•    Inni użytkownicy

Więcej informacji oraz druki zgłoszeniowe na konferencję dostępne na stronie >> tutaj

 

konferencja.JPG