Nasi partnerzy

workshop.jpg

 

Nasi Partnerzy w Klastrze

   Herb_Marsyalkowski.jpg              Logo_ZUT_1.jpg              logo_PIPC___2013_z_napisem_na_dole.jpg   
Marszałek Województwa      Zachodniopomorski                           Polska Izba          
Zachodniopomorskiego   Uniwersytet Technologiczny        Przemysłu Chemicznego 
w Szczecinie                 w Szczecinie 
                  w Warszawie             
logo_Centrum_Kij__w.jpg  logo_ZAB1.jpg   2010_KuVBB_Logo.jpgNarodowa Agencja              ZukunftAgentur                           Kunststoffnetzwerk
Inwestycji i Innowacji        Brandenburg                                 Brandenburg
w Kijowie /Ukraina/          Frankfurt n/Odrą/Niemcy/        Schwarzheide /Niemcy/

LOGO.jpg Clip_7.jpg          logo_16960.jpg
Chemia i Biznes          Technische Universitat Berlin      Kunststoffnetzwerk NORKUN 
w Warszawie                                /Niemcy/                                                 /Niemcy/


Logo_ZCU.jpg          Logo_DCCI_ok.jpg                Logo_MAZL.jpg
Związek Chemików        Dniepropietrowska Izba       MazLegal International
Ukrainy w Kijowie        Przemysłowo - Handlowa      w Nowym Yorku /USA/
/Ukraina/                    w Dniepropietrowsku /Ukraina/   

 US_Wzie.jpg

      Logo_CTWiT_US.jpg        logo_barzkowice.jpg
Wydział Zarządzania   Centrum Transferu            Ośrodek Doradztwa
i Ekonomiki Usług US  Wiedzy i Technologii        Rolniczego w Barzkowicach
w Szczecinie                US w Szczecinie

 logo_HUB_Szwecja.jpg 

Sustainable Business Hub 
Scandinavia AB
Malme (Szwecja)

   Sprzymierzeńcy Klastra

Logo_IbnGr.jpg Logo_RCIITT_2009.jpg    logo_zczt1.jpg    ZFPK.jpg    logo_ZSRG_1.jpglogo_KARR.jpg   logo_ekomarketing.jpg  Logo_BASF.jpg logo_Port_nad_Odra.jpg logo_NOT.jpg  logo_Biuro_US.jpg