Rok 2006

molo.jpg


Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego w Zachodniopomorskim Centrum Innowacji w Szczecinie w dniu 01 grudnia 2006 r.

Na spotkaniu w Zachodniopomorskim Centrum Innowacji Urzędu Marszałkowkiego w Szczecinie uczestniczyło kilkunastu przedsiębiorców zainteresowanych powstaniem klastra chemicznego w naszym regionie. Omówiono i przeanalizowano problemy związane z powstaniem klastra oraz przeprowadzono analizę SWOT tego sektora przemysłu. Przedsiębiorcy wypracowali kierunki powstania klastra oraz zadania dla zespołu inicjującego jego powstanie.

IMG_0811.jpg  IMG_0817.jpg IMG_0821.jpg IMG_0830.jpg

Relacja Polskiego Radia Szczecin


Spotkanie Komitetu Sterującego projektu RSI w Policach w dniu  28 listopada  2006 r. 

W zakładach Chemicznych Police S.A. w Policach odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego projektu RSI. W spotkaniu brali udział wszyscy przedstawiciele konsorcjantów uczestniczących w projekcie. W czasie spotkania zostay omówione bieżące sprawy realizowane w poszczególnych działanaich, jak też zaprezentowano zaangażowanie w budowaniu przyszłych klastrów: chemicznego i drzewno-meblarskiego. Podczas spotkania Przewodniczący komitetu prof. dr hab. inż Włodzimierz Kiernożycki wręczył akt powołania na czonka komitetu nowemu Prezesowi Infrapark Police  panu Markowi Kalinowskiemu. Podjeto też uchwałe o powołaniu Zespołu eksperckiego, który będzie wspierał działania Komitetu Sterujacego i Zespołu Zarządzającego. W jego skąłd weszli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele środowiska naukowego naszego regionu.

 IMG_0778.jpg IMG_0782.jpg IMG_0790.jpg IMG_0786.jpg
Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego w Szczecinie w dniu 04 października 2006 r. w Politechnice Szczecińskiej.  

 

W Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców sektora chemicznego naszego regionu. W czasie spotkania zaprezentowano możliwości finansowania powstającego klastra chemicznego oraz możliwości współpracy pomiędzy firmami. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Szczecinie oraz eksperci z Instytutu Badan nad Gospodarką Rynkową. W końcowej części spotkania zostały podpisane wstępne listy intencyjne firm, które pragną powołać do życia klaster chemiczny na terenie Polic.  

Krótka relacja ze spotkania    

IMG_0610.JPG IMG_0646.JPG  IMG_0653.JPG  IMG_0671.JPG


Spotkianie Komitetu Sterującego w dniu 20 czerwca 2006 r. w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie

Kolejne spotkanie Komitetu Sterujacego poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych dzialań w Projekcie. Przewodniczący Komitetu prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki - Rektor Politechniki Szczecińskiej, powiedział o pozytywnych działaniach realizowanych w projekcie, które wpływają na rozwój świadomości innowacyjnej wśród małych i średnich przedsiębiorstw naszego regionu. Zebrani przedstawiciele partnerów projektu omówili o szerszej promocji programu i większej aktywności firm naszego regionu.

 

IMG_0401.jpg  IMG_0415.jpg  IMG_0419.jpg  IMG_0421.jpg


Warszrsztaty symulacyjne branży chemicznej w dniu 5-6 czerwca 2006 r. w Kulicach

W malowniczo położonym dworku w Kulicach odbyły się zaplanowane warsztaty symulacyjne dla przedsiębiorców branży chemicznej naszego województwa. Dzięki udziałowi eksperta zagranicznego oraz specjalistów z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku uczestnicy spotkania wyrazili chęć tworzenia potencjalnego klastra chemicznego w naszym regionie. 

Relacja ze spotkania

ACDC5.jpg  IMGCB.jpg IMGC9.jpg 100_0457.jpg
Regionalny System Innowacji  14 marzec 2006 r. w Policach

"Spotkanie przedstawicieli nauki /B+R/ oraz przedsiębiorców /MŚP/ branży chemicznej w Zakładach Chemicznych Police w Policach w ramach inicjowania wspólnych działań w tworzeniu klastra chemicznego"   

IMG_0141.jpg  IMG_0142.jpg  IMG_0145.jpg  IMG_0147.JPG
Konferencja 19 stycznia 2006 r. w Szczecinie

"Dlaczego warto współpracować - przykłady dobrych praktyk w zakresie klastrów"
  
Relacja z konferencji

IMG_0061.JPG  IMG_0038_.jpg  IMG_0047_.jpg  IMG_0067_.jpg