Rok 2007

molo.jpg

WITAMY  NOWY  2007  ROK  !!!!!

Wigilia Klastra Chemicznego  - 18-12-2007

Spotkania przy wigilijnym stole to miła tradycja, która rodzi się wśród członków  Klastra. Takie też było przesłanie tegorocznej wigilii, którą uświetnił  m.in. zespół Kameralny Szkoły Muzycznej w Szczecinie.
Po wysłuchaniu listu przesłanego od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego każdy z przybyłych gości otrzymał od Mikołaja /Prezesa Klastra Jacka Drożdżala/prezenty ufundowane przez sponsorów /firmy klastra: Fosfan S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz Politechnikę Szczecińską/.
Wszyscy życzyli sobie udanego Nowego 2008 Roku, zdrowia i pomyślności i aby rozpoczęta inicjatywa klastrowa mogła przetrwać długie lata. Po życzeniach przybyli goście zasiedli do suto zastawionego stołu w Restauracji Bonus Gustus w Szczecinie.

Pismo_Marsz.jpgIMG_0037.JPGIMG_0047.JPGIMG_0052.JPG_______________________________________________________________

Jak poszukiwać źródeł finansowania dla firm - spotkanie członków klastra chemicznego  - Szczecin 25-09-2007


Kolejne spotkanie klastra chemicznego, którego tematem przewodnim była pomoc w aspekcie wyboru źródeł 
finansowania dla przyszłych projektów odbyło się 25 września br. r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie ul. Piłsudkiego 40-42. Na spotkanie klastra zaproszony został pan Damian Dec, były ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który wyjaśniał wszelkie zawiłości związane z wstępnym szacowaniem kosztów projektu ze wskazaniem najodpowiedniejszego źródła finansowania. Szkolenie obywało się na zasadzie aktywnego udziału w dyskusji  członków  klastra chemicznego, których zadaniem było stworzenie planu projektu, wykrystalizowania problemów i sposobów ich rozwiązania oraz bazując na tych danych wybierano  najodpowiedniejszą drogę finansowania projektu ( wybór osi priorytetowej).

Dzięki spotkaniu członkowie klastra mieli możliwość przedyskutowania wszelkich problemów z prawdziwym ekspertem i teraz są bliżej pozyskania funduszy potrzebnych na realizację projektów.

DSC01365.JPGDSC01368.JPGDSC01371.JPGDSC01375.JPG
________________________________________________________________
Warsztaty projektowe dla członków Klastra Zielona Chemia w Politechnice Szczecińskiej 
28-08-2007

„Zielona Chemia” wraz z Politechniką Szczecińską /Biuro Programów Międzynarodowych/ przygotowali dla członków Klastra warsztaty specjalistyczne związane z zaen z pozyskiwaniem środków na działalność inwestycyjną i technologiczną w ramach programu "Inicjatywa technologiczna". Warsztaty poświęcone były praktycznemu udziałowi firm w II edycji konkursu na pozyskanie środków na prowadzenie prac badawczych w firmach oraz uczelniach wyższych. Do rozdysponowania w tej turze konkursu jest 300 ml. PLN, do których to zachęcali przybyli na to spotkanie eksperci zewnętrzni. Podczas warsztatów wywiązała się bardzo merytoryczna i twórcza dyskusja pomiędzy przedsiębiorcami oraz zaproszonymi naukowcami.

IMG_0018.JPGIMG_0029.JPGIMG_0020.JPGIMG_0033.JPG______________________________________________________________
Konferencja prasowa w Szczecinie - START Klastra Chemicznego Zielona Chemia. 
19-06-2007

„Zielona Chemia” wystartowała 19 czerwca 2007 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego oraz Rektora Politechniki Szczecińskiej prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego, podczas której oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie działań oraz koncepcję funkcjonowania Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego „Zielona Chemia”.

W spotkaniu oprócz licznie przybyłych przedstawicieli prasy, radia i telewizji zaproszeni zostali też Prezesi oraz Dyrektorzy zachodniopomorskich firm branży chemicznej uczestniczących w tej inicjatywie klastrowej, a wśród nich m.in. Wojciech Królak – z-ca dyrektora ds. technicznych ZCH Police, Jacek Ciubak – Prezes Fosfan S.A. w Szczecinie czy Stanisław Rogut – Prezes Multichem Eko z Pyrzyc. Sferę badawczo-rozwojową naszego regionu reprezentowali m.in.: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki – Rektor Politechniki Szczecińskiej, prof. dr hab. inż. Antoni Morawski – Kierownik Instytutu Technologii Chemicznej PS oraz prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj – Kierownik Instytutu Polimerów PS.

Marszałek Obrycki przedstawił zebranym możliwości płynące ze współpracy z organami władzy samorządowej oraz możliwości wspierania tego typu inicjatyw w naszym regionie. Zaznaczył, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa oraz pierwszy tak sformalizowany klaster tej branży w regionie zachodniopomorskim oraz Polsce. Marszałek Obrycki oficjalnie objął patronat honorowy nad działaniami Klastra chemicznego.

Następnie marszałek województwa przekazał głos Jackowi Drożdżalowi – głównemu animatorowi klastra chemicznego /na co dzień pracownikowi Biura Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej/, który zaprezentował idee oraz cele działania klastra jak też przedstawił firmy uczestniczące w tej inicjatywie. W prezentacji multimedialnej znalazły się również informacje o możliwości finansowania działań klastra z projektów pochodzących z funduszy unijnych, możliwościach współpracy B+R z przedsiębiorcami oraz korzyści wynikające ze wspólnego działania i funkcjonowania przedsiębiorców. Zaprezentowane zostały również zalety tej inicjatywy oraz możliwości współpracy z władzami samorządowymi naszego regionu. Wypowiedź ta oraz prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów, których to przedstawiciele zadali animatorowi klastra panu Drożdżalowi kilka dodatkowych pytań dotyczących jego konkretnego funkcjonowania oraz współpracy firm ze sobą, które jednocześnie konkurują i współpracują.

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. inż. Antoni Morawski z Politechniki Szczecińskiej , który pokazał na praktycznych przykładach funkcjonowanie klastra chemicznego dając za przykład m.in. współpracę Politechniki Szczecińskiej i Zakładów Chemicznych Police oraz mówił o możliwościach rozwijania sfery badań w konkretnych przedsiębiorstwach klastra..

Na koniec konferencji głos zabrał prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki – Rektor Politechniki Szczecińskiej, który powiedział o wspieraniu tej inicjatywy przez uczelnie oraz o szerszym wykorzystaniu możliwości sfery B+R przez przedsiębiorców w naszym województwie, jak też o odbudowaniu związków pomiędzy przedsiębiorcami i laboratoriami naukowymi. 

Na zakończenie spotkania Marszałek Obrycki podziękował wszystkim za przybycie i życzył, aby ta inicjatywa rozwijała się jak najlepiej i najowocniej dla wszystkich firm branży chemicznej naszego regionu.

z4236963X.jpg logo_kurier.jpg Klaster_gazeta_wyborcza_szczecin.jpg         


Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego w Międzyzdrojach 28-29.05.2007

To kolejne spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego regionu Zachodniopomorskiego. W malowniczym miejscu nad morzem przybyli przedsiębiorcy rozmawiali już o wyznaczeniu konkretnych planów działania klastra oraz jego formalizacji. Na spotkanie zaproszeni zostali m.in.: Bogdan Kępka - animator klasteringu z firmy Eko Marketing z Warszawy, dr Krzysztof Gorący z Instytutu Polimerów Politechniki Szczecińskiej oraz red. Stanisław Heropolitański Z Polskiego Radia Szczecin.  Przedsiębiorcy otrzymali niezbędne informacje dotyczące powstania i założenia stowarzyszenia - jako organizacji NGO, jak też dowiedzieli się o nowych możliwościach  i badaniach w instytucie polimerów. Redaktor Heropolitański przekazał zebranym krótką wiedzę na temat sztuki wystąpień publicznych i rozmów z mediami.  Zebrani przedsiębiorcy po wspólnej debacie wybrali pana Jacka Drożdżala - przedstawiciela Biura Programów Międzynarodowych Politechniki Szczecińskiej na animatora i koordynatora działań formalizowanego klastra. Dodatkowo wybrana została reprezentacja klastra  do prac przygotowawczych przy tworzeniu biura oraz siedziby stowarzyszenia. W skład  reprezentacji klastra weszli: Janusz Piórkowski - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Rafał Zieliński - Biuro Nadzoru Właścicielskiego ZCH Police, Jacek Drożdżal - Politechnika Szczecińska.

IMG_0085.JPG IMG_0089.JPG IMG_0097.JPG IMG_0105.JPG


Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego w Szczecinie 21-02-2007

Spotkanie przedsiębiorców klastra chemicznego odbyło się w Centrum Biznes Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. Na spotkanie klastra został zaproszony wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław Husejko, który zaprezentował strategię województwa na najbliższe lata oraz wysłuchał informacji od przedsiębiorców o ich problemach oraz propozycjach lepszego rozwoju firm w naszym województwie. Odpowiadając na pytania przedsiębiorców powiedział, że powstająca inicjatywa klastrowa jest warta wspierania oraz promowania przez władze samorządowe.  Wartym zauważenia i uwagi była prezentacja firmy Multichem Eko z Pyrzyc zaprezentowana przez jej Prezesa Stanisława Roguta o innowacyjnej technologii recklingu odpadów w oparciu o nowe procesy chemiczne. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Zachodniopomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, którzy mówili o możliwościach finansowania projektów przez firmy w oparciu o kredyty poręczane przez ich instytucje. W spotkaniu uczestniczył również prorektor ds. nauki prof. Ryszard Kaleńczuk, który mówił o zaangażowaniu naukowców w rozwijanie oraz badania nad nowymi technologiami w przemyśle jak też o wspieraniu Politechniki Szczecińskiej inicjatywy klastra chemicznego.

IMG_1008.JPG IMG_1007.JPG IMG_1006.JPG P2210633.JPG


Spotkanie klastra chemicznego w Szczecinie  19-01-2007 r.

Dzięki wsparciu z Centrum Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się w dniu 19 stycznia 2007 roku w Szczecinie spotkanie klastra chemicznego przedsiębiorców naszego regionu. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele uczelni wyższych /B+R/, którzy prezentowali swoje osiągnięcia i  wyniki badań naukowych jak też mówili o możliwościach dalszej współpracy. Zaprezentowana została również możliwość poręczeń kredytowych na innowacyjne działania przez Zachodniopomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych dla małych i średnich firm naszego regionu. Przedstawiciele Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową z Gdańska przedstawili opracowaną Strategię Rozwoju Klastra Chemicznego w Województwie Zachodniopomorskim.

IMG_0938.JPG IMG_0939.JPG IMG_0942.JPG IMG_0947.JPG

Wyniki pracy przedsiębiorców:

IMG_0952.jpg IMG_0953.jpg IMG_0954.jpg